AKUSTİK ÇÖZÜMLER
  • Telefon: +90 212 407 0059
tr en fr
mod-tasarim

Performans Yönetim Sistemi

Performans Yönetim Sistemi

Performans çalışma hayatında ya da insanın normal yaşantısında karşılaşılan, tanımlanması, ölçülmesi ve karşılaştırılması zor bir kavramdır. Stratejik planlama, ücret-maaş yönetimi, kariyer geliştirme, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve işten çıkarma kararlarının alınabilmesi performans yönetim sistemi içerisinde yer alır. İnsan kaynaklarımız performansın geliştirilmesi için yaptığı organizasyonlar ile yönetici, ast ve üstlerin işbirliği içinde olmalarını sağlamaktadır. Organizasyonlar sayesinde güçlü ve güçsüz olduğumuz yönleri değerlendirerek performansı arttırmak için gerekli olan çalışmaları yapmaktayız. Eğitim çalışmaları yapılarak yönetime gerekli olan bilgiler verilmektedir. Performans yönetimi ile nitelikli elemanları belirleme şansı vardır. Dikkat çekici performanslar ödüllendirilmektedir. Yeterli bilgiye sahip olabilmek için yapılan eğitim programları ile eksiklikler giderilmekte olup, daha kaliteli ve nitelikli çalışma arkadaşları ile en iyi hizmeti vermek için çalışmaktayız.

Kısacası politikamız; insan kaynağı ile ilgili faaliyetlerin planlanması, standartların belirlenmesi, değerlendirilmesi, eğitim ve gelişimin tespiti, firmamızın stratejilerinin belirlemesinde büyük rol oynar.

Performans yönetimi sistemi ile yöneticilerimizin planlama ve kontrol işlevleri daha etkili olmaktadır. Çalışanlarımız ile iletişim daha kolay olmaktadır. Kısacası çalışanlarımızın organizasyonumuzun stratejileri ve süreçler doğrultusunda en iyi şekilde çalışmalarını sağlamak ve iş hedefleriyle bütünleşmelerini sağlamak, üstlendikleri görevlerin ulaştıkları sonuçların beklenen, mutabık kalınan standartlarla uyum gösterip göstermediğini denetlemek ve gerekli olan geliştirmeleri yapmak, performans yönetim sistemi anlayışımızın ve bu anlayışın ortaya koyduğu sonuçların genel bir özeti olarak verilebilir.